Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Does insulin transferrin and selenous acid preparation effect chondrocyte proliferation

AOTT 2014; 48: 313-319
DOI: 10.3944/AOTT.2014.2635
Read: 645 Downloads: 467 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Bu çalışmanın amacı insülin, insan transferin, selenöz asit (ITS) preparatının kondrosit çoğalması ve morfolojisi üzerine olumlu etkisi olduğu varsayımını test etmek ve bu eklenen maddelerin farklı hücre kültürü ortamlarındaki etkilerini biyokimyasal ve histolojik olarak araştırmak idi.

Gonartroz tanısı koyulan 57 yaşındaki bayan hastanın kıkırdak dokusundan insan kaynaklı kıkırdak hücreleri ( hCDC) ayrıştırıldı. Bu doku örnekleri DMEM ve RPMI-1640 içerisinde kültüre alındı. Hücrelerin kondrojenik aktiviteleri gözlendi. Hücreler, yapılan pasajlamalar sonrası, 6. hafta sonunda dört gruba ayrıldılar. 14. gün sonunda sayıları artan hücrelerin x4, x10, x20 ve x40 büyütmede mikro fotoğrafları çekildi ve invert mikroskop altında incelendiler. Yaşayabilen hücre sayısı 1. ve 14. günde MTS-ELISA hücre proliferasyonu testi ile belirlendi.

ITS premiks ilave edilmeyen DMEM ve ITS premiks ilave edilen RPMI-1640 kültür ortamlarında kondrojenik hücrelerin sayısının arttığı olduğu görüldü. Bu çalışmada kondrositlerin canlılığı ve sayı artışının sadece DMEM içeren Grup 3’te daha fazla olduğu gözlemlendi.

Kültür ortamı içeriklerinin osteokondral dokudan elde edilen hücre kültürlerindeki kondrosit hücre sayısının artmasında önemli rol oynadığını düşünüyoruz.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294