Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Divergence of interference screws in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction

AOTT 1997; 31: Supplement 481-483
Read: 91 Downloads: 74 Published: 19 April 2021
Abstract

Patellar bone-tendon-bone graft is presently the most commonly used graft for anterior cruciate ligament reconstruction. The bone plugs of this graft are often fixed in the osseous tunnels with interference screws. Between 1993 and 1996, in our clinic, we applied 98 arthroscopic (single-incision) ACL reconstruction using interference screw fixation. In this study, we reviewed the divergence of the bone plugs in femoral and tibial tunnels with interference screws retrospectively in lateral and anteroposterior plane. Femoral divergence occurred more frequently in the lateral plane (44.5%) than the anteroposterior plane (22.3%). There were no early graft failures noted clinicaly or KT-1000 arthrometer testing. The divergence of bone plug in tibial tunnel with screw was less when compaired with femoral divergence. If the divergence of femoral screws is higher, it leads to early clinical failure in arthroscopic ACL reconstruction. When screw is placed in a divergent fashion, stresses on the graft-screw-tunnel sonstruction will concentrate distally and result in a wedge effect and early graft failure. If screw is placed divergently and stability of fixation is provided intraoperatively, there is no need to change in early range of motion protocols and rehabilitation.

Özet

Günümüzde, ön çapraz bağ (ÖÇB), rekonstrüksiyonlarında patellar kemik-tendon-kemik grefti (PKTK), en çok kullanılan grefttir. Greftin kemik bloğu osseöz tünel içinde interferans vidaları ile fikse edilir. 1993 ve 1996 yılları arasında kliniğimizde yapılan 98 artroskopik (tek insizyonla) ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu vakasında interferans fiksasyon vidaları kullanılmıştır. Bu çalışmada retrospektif olarak kemik bloğunun in-terferans vidaları ile femoral ve tibial tünel içindeki anteroposteriör ve lateral plandaki diverjanslarını de-ğerlendirdik. Femoral diverjansın lateral planda (% 44.5) Ameroposterior plandakinden (% 22.3) daha sık-lıkla oluşmuş olduğu görüldü. Gerek KT-1000 artrometre testlerinde gerek klinik olarak erken greft yetmezliğine rastlanmadı. Kemik bloğunun tibial tünel içerisindeki diverjansı femurdakine göre daha azdı. Femoral vidanın diverjansı fazla ise bu durum greftin erken yetmezliği ile sonuçlanır. Eğer vida diverjan yerleştirilir ve stabilite imraoperatif olarak tespit edilirse, rehabilitasyon ve dize erken hareket protokolünde değişiklik yapmaya gerek yoktur.Günümüzde, ön çapraz bağ (ÖÇB), rekonstrüksiyonlarında patellar kemik-tendon-kemik grefti (PKTK), en çok kullanılan grefttir. Greftin kemik bloğu osseöz tünel içinde interferans vidaları ile fikse edilir. 1993 ve 1996 yılları arasında kliniğimizde yapılan 98 artroskopik (tek insizyonla) ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu vakasında interferans fiksasyon vidaları kullanılmıştır. Bu çalışmada retrospektif olarak kemik bloğunun in-terferans vidaları ile femoral ve tibial tünel içindeki anteroposteriör ve lateral plandaki diverjanslarını de-ğerlendirdik. Femoral diverjansın lateral planda (% 44.5) Ameroposterior plandakinden (% 22.3) daha sık-lıkla oluşmuş olduğu görüldü. Gerek KT-1000 artrometre testlerinde gerek klinik olarak erken greft yetmezliğine rastlanmadı. Kemik bloğunun tibial tünel içerisindeki diverjansı femurdakine göre daha azdı. Femoral vidanın diverjansı fazla ise bu durum greftin erken yetmezliği ile sonuçlanır. Eğer vida diverjan yerleştirilir ve stabilite imraoperatif olarak tespit edilirse, rehabilitasyon ve dize erken hareket protokolünde değişiklik yapmaya gerek yoktur.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294