Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Discoid lateral meniscus and its arthroscopic treatment

AOTT 2000; 34: 488-492
Read: 307 Downloads: 224 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of arthroscopic meniscectomy in patients with lateral discoid menisci of the knee.\nMethods: Lateral discoid menisci were documented in 274 patients, of whom 183 patients (110 males, 73 females; mean age 34.8 years; range 6-67 years) were clinically and arthroscopically found to be symptomatic and underwent total, subtotal, or partial meniscectomy. The most common complaints were pain, lurch, feeling of giving way, locking, limited extension, and marked snapping. The average period between injury and operation was 13.2 months (range 3-52 months). The results were evaluated according to the Ikeuchi and Lysholm criteria. Mean follow-up was 52 months (range 12-126 months).\nResults: According to the Ikeuchi criteria, the results were excellent in 103 patients (56%), good in 49 (27%), fair in 23 (13%), and poor in eight patients (4%). On the other hand, according to the Lysholm criteria, the results were excellent and good in 163 patients (89%), fair in 15 (8%), and poor in five (3%) patients.\nConclusion: We concluded that arthroscopic partial meniscectomy should be the preferred method in the surgical treatment for lateral discoid menisci, due to its minimal traumatic effects, early mobilization, a lower complication rate, and easy and short rehabilitation.

Özet

Amaç: Diskoid lateral menüsküslü hastalarda uygulanan artroskopik menisektominin sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Diskoid lateral menüsküs saptanan 274 hastadan, klinik ve artroskopik olarak semptomatik olduğuna karar verilen 183 olguya total, subtotal ve parsiyel menisektomi ameliyatları uygulandı. Hastaların 110’u erkek, 73’ü kadın olup yaş ortalaması 34.8 (yaş dağılımı 6-67) idi. En sık görülen klinik şikayetler ağrı, topallama, boşalma hissi, kilitlenme, ekstansiyon kısıtlılığı, belirgin duyulabilen atlama sesi idi. Ameliyat öncesi şikayetlerin süresi ortalama 13.2 ay (dağılım 12-126 ay) idi. Sonuçlar Ikeuchi ve Lysholm kriterlerine göre değerlendirildi. Hastalar ortalama 52 ay (dağılım 12-126 ay) süreyle takip edildi.\nSonuçlar: Ikeuchi kriterlerine göre 103 hastada (%56) çok iyi, 49 hastada (%27) iyi, 23 hastada (%13) orta ve sekiz hastada (%4) kötü sonuç elde edildi. Lysholm skalasına göre değerlendirildiğinde ortalama skor 163 hastada (%89) çok iyi ve iyi, 15 hastada (%8) orta ve beş hastada (%3) kötü bulundu.\nÇıkarımlar: Artroskopik cerrahi ile minimal travma, erken immobilizasyon, düşük komplikasyon oranı, kolay ve kısa süreli rehabilitasyon açısından, diskoid dış menüsküs tedavisinde parsiyel menisektomi tercih edilmesi gereken yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294