Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Diagnostic and surgical arthroscopy on knee joint pathologies

AOTT 1989; 23: Supplement 281-285
Read: 698 Downloads: 503
Abstract
245 knee arthroscopies were performed at Gazi University Department of Orthopaedic Surgery, in two years period. In this paper our experience on diagnostic and surgical arthroscopy of a large vaneryof joint problems is discussed. We believe that arthroscopy is very valuable when done accurately by an experienced surgeon.
Özet
Kliniğimizde iki yıllık sürede 245 diz eklemi artroskopisi yapılmıştır. Değişik diz patolojilerinde teşhis ve cerrahi amaçla uygulanan artroskopinin kullanım alanları konu edilmiş ve deneyimli eIlerde transartroskopik girişimin vazgeçilmeyecek bir teknik olduğu vurgulanmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294