Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Diagnosis of hip septic arthritis with ultrasonography

AOTT 1990; 24: 248-250
Read: 260 Downloads: 196 Published: 21 April 2021
Abstract

Diagnosis of septic arthritis of the hip may be a problem in most of the cases. It is possible to determine the efusion of the hip joint by ultrasound. Besides being a quick and easy method, it is noninvasive and provides comparison with the uninvolved side. Therefore, we believe that it is useful method in the early diagnosis of septic arthritis of the hip joint.

Özet

Tasısında çoğu zaman güçlüklerle karşılaşılan kalça septik artritinde ultrasonografik olarak kalça içindeki efüzyon ortaya konulabilmektedir. karşılaştırmalı olarakta yapılabilen bu invazif olmayan çabuk ve kolay yöntem ile kalça artritlerinde erken tanıya gidilebileceği kanısındayız.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294