Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

COXARTHROSIS CERRAHİ TEDAVİSİNDE KOMPRESSION OSTEOSEOTEZİ İLE GELİŞTİRİLEN TRANSLASYON OSTEOTOMİSİ

AOTT 1974; 8: 253-270
Read: 264 Downloads: 180
Abstract
In the present study a brief review is made of the current surgical methods employed in coxarthrosis which is a social disease in that it reduces working ability. Then the piace of translation osteotomy among these methods is discussed and its indications revie
Özet
Bu çalışmada ilerleyici, iş ve gücü engelleme bakımından sosyal bir hastalık olan coxarthrosis te bugün tatbik edilen cerrahi tedavi metodları kısaca gözden geçirildikten sonra translasyon osteotomisinin bu metodlar arasındaki yeri belirtilmiş, endikasyonları ayrıntıları ile incelendikten sonra tesir mekanizması araştırılmış, ameliyatın sonuçları ağrı, hareket, yürüme ve radyolojik sonuçlar bakımından eleştirilmiştir. Muhtelif müelliflerin teknik hususundaki fikirleri belirtildikten sonra müellif kendi tatbik ettiği tekniği ve bu teknikte kullandığı kompression osteosentezinin hususiyetlerini belirterek iyi sonuçlarını ortaya koymuştur. 2,5 sene zarfında bu metodun tatbik edildiği on kalça üzerindeki sonuçlar da ayrıca incelenmiş genel bilgilerle bu sonuçlar, arasında mukayese yapılmışur.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294