Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

COXARTHROSDA DEKOMPRESSİON

AOTT 1970; 6: 10-13
Read: 275
Abstract

Özet
Bu tebliğde son senelerde coxarthos cerrahi tedavisinde dayandığı prensipler ve ele alınan iyi sonuçlar ile tarftarları artmış olan decompression metodunun etraflı bir eleştirmesi yapılmış, değişik teknikler gözden geçirilmiş ve bu metodun tatbik edildiği yirmi beş vak anın geniş fonksiyonel ve radyolojik tetkikleri yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Netice olarak da coxarthros tedavisinde decompression metodu hakkında müellifin kanaatleri belirtilmiştir.
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294