Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

CONGENTAL BOWING AND PSEUDOARTHOSIS OF THE TIBIA

AOTT 1984; 18: 225-235
Read: 367 Downloads: 253
Abstract
Congenital pseudoarthrosis of the tibia, which has been known to be one of the diseases of the orthopaedic surgery, the treatment of which is the most difficult, since it was first described by Hatzoecher 1708, is an ossification defect, which is localized at the junction the middie third and lower third of the tibial shaft. It may be associated with fibrous dysplasia or neurofibromatosis. In order not to cause any errors as regards to therapy, one should identify congenital tibial angulatlons adequately, which should especiaily be carefully evaluated in diferential diagnosis. A great variety of procedures have been suggested in its treatment. But, with the establishment of the effects of electromagnetic currents and the advances realized in microsurgery and the application of free voscularized bone grafts have increased the chance of curability of this disease, the treatment of which in extremely difficult. Attempts have been made to present congenital pseudoarthrosis of the tibia and its angulations treated by surgery as well as treatment methods applied and results obtained.
Özet
1708 yılında HATZOECHER tarafından tanımlandığından beri ortopedik cerrahinin tedavisi en güç hastalıktarından biri olarak bilinen tibia konjenital psödoartrozu tibia diafizinin orta ve 1/3 alt kısmın birleşme yerinde bir kemikleşme bozukluğudur. Fibroz displazi veya nörofibromatosis ile birlikte bulunabilir. Tedavi açısından hatalara düşmemek için, özellikle ayırıcı tanıda dikkatle değerlendirilmesi gereken konjenital tibia eğriliklerini de iyi tanımak gerekmektedir. Tedavide çok değişik yöntemler önerilmiştir. Ancak özellikle son yıllarda elektromanyetik akımların etkilerinin ortaya konması ve mikrocerrahide gerçekleştirilen ilerlemeler ise serbest vaskülarize kemik greflerinin kullanımı bu tedavisi son derece zor hastalığında kolay tedavi edilebilirlik şansını yükseltmiştir. 1946-1983 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda ameliyat ile tedavi edilen konjenital tibia psödoartroz ve eğrilikleri ile uygulanan tedavi yöntemleri ve alınan sonuçlar sunulmuştur.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294