Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison of soft and hard synthetic cast immobilization for the treatment of grade 3 inversion injuries of the ankle

AOTT 1998; 32: 139-142
Read: 354 Downloads: 265 Published: 19 April 2021
Abstract

In this prospective study, 48 patients with acute grade 3 ankle inversion injuries were randomized to be treated either with soft or hard synthetic cast immobilization. Mean cast immobilization time with full weight bearing was 14 days for both groups and physiotherapy for strengthening and range of motion exercises were started thereafter. The patients were evaluated for instability, pain, limp and swelling at two and six weeks. A questionnaire regarding comfort in cast was also filled by the patients at two weeks. Although soft cast group could walk with less limp and had better range of motion immediately after cast removal, this difference was lost at six weeks. There was no significant difference in terms of instability, pain and swelling at two and six weeks between two groups. During cast treatment patients with soft cast had less restrictions with the activities of daily living, needed less support for walking and returned earlier to their jobs. In conclusion, immobilization with a soft synthetic cast is at least as effective as a hard cast and patient comfort is superior and return to job is earlier.

Özet

Bu çalışmada ayak bileği inversiyon yaralanması sonucu 3. derece dış yan bağ lezyonu gelişen 48 hastaya ortalama iki hafta süreyle yumuşak veya sert sentetik alçı ile immobilizasyon uygulandı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Kırığı, deltoid bağ yaralanması, sindezmoz yaralanması ve öyküsünde kronik insrabilite olan has-talar çalışmaya alınmadı. Hastalar dosya numaralarına göre iki tedavi grubuna ayrıldılar. Alçı ile immobili-zasyon süresince tam yükle ağırlık vermelerine izin verildi. Alçı süresinin sonunda da ayak bileği germe ve güçlendirme programına alındılar. Yumuşak alçı uygulanan hastalarda alçı süresince günlük aktivitelerinin daha az kısıtlandığı, baston veya koltuk değneği gereksiniminin daha az olduğu, alçı sonrası erken dönemde daha rahat yürüyebildikleri ve işe daha erken dönebildikleri görüldü. Altı hafta sonunda iki grup arasında insiabilite, eklem hareketleri ve ağrı yönünden fark yoktu. Sonuç olarak ayak bileğinin 3. derece inversiyon yaralanmalarmda yumuşak sentetik alçı ile tedavinin en az sert sentetik alçı kadar etkin olması yanında, hasta konforunun belirgin derecede daha iyi, maliyet ve işgücü kaybının daha az olduğu görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294