Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

ÇOCUK FELCİNE BAĞLI KALÇANIN FLEKSİYON ABDÜKSİYON DIŞA ROTASYON KONTRAKTÜRÜ VE TEDAVİSİ 58 vaka münasebetiyle

AOTT 1970; 6: 33-44
Read: 353 Downloads: 234
Abstract

Özet
Yazıda, 49 hastada çocuk felci sonucunda oluşan 58 kalça fleksiyon - abduksiyon - dışa rotasyon kontraktürünün cerrahi tedavi sonuçtan bildirilmiştir. 4 hastada tekrarlamadan dolayı ikinci defa ameliyat yapılmıştır. Ortalama takip süresi 6 ay, en uzun takip süresi 30 ay, en kısa olanı 1 aydır. En iyi sonuçlar Soutter ve Yount ameliyesi beraber yapıldığı zaman alınmıştır. Bu tür girişim yapılan 33 vak anın 23 ünde (%70) tam düzelme elde edilmiştir. Yalnız başına Soutter fasiotomisi yapılan 27 vakanın 15 inde (% 55,5) tam düzelme elde edilebilmiştir. Yount ameliyesi yalnızbaşına yapılan 2 vak ada da tam düzelme elde edilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294