Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Closed reduction and percutaneous pinning results in children with supracondylar humerus fractures

AOTT 1999; 33: 18-22
Read: 685 Downloads: 447 Published: 19 April 2021
Abstract

26 patients were included in this study. Patients with supracondylar humerus extension type III fractures were treated by closed reduction and percutaneous pinning under image intensifier within emergency conditions. Mean age of our 26 cases was 8.5 years(3-14 years). Mean follow up period is about 17.7 months; patients were evaluated by Flynn’s criteria. According to this criteria; 100% satisfactory clinical results and 96% satisfactory radiological results were obtained. It is proved statisticaly that the reduction which is achived was maintained by comparing the early post op X-rays of injured elbows with the radiological findings of uninjured elbows of the same patients.As a result it is concluded that closed reduction and percutaneous pinning is one of the effective treatment method for the supracondylar humerus fractures in children.

Özet

Bu çalışmada amaç; suprakondiler humerus kırıklı hastalarda kapalı redüksivon ve perkütanöz çivilemenin etkinliğini saplamak ve sonuca etki eden faktörleri belirlemektir. 26 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların ortalama yaşı 8.5 yıl (3-14 yıl), ortalama takip süresi 17.7 ay (12-33 ay) dır. Suprakondiler humerus ekstansiyon tip III kırıklı hastalara acil şartlarında skopi kontrolünde kapalı redaksiyon ile perkutanöz çivileme yapılmıştır. Hastalar Flynn kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Buna göre; klinik olarak %100, radyolojik olarak %96 tatminkar sonuç elde edilmiştir. Bu yöntemle hastalarda ameliyat sonu erken dönemde elde edilen redaksiyonun son kontrolde de korunduğu ve diğer dirsekle karşılaştırıldığında benzer radyolojik bulguların olduğu dolayısı ile kapalı redüksiyon ve perkütan çivilemenin çocuk humerus suprakondiler kırıklarınnın tedavisinde önemli bir yeri olduğu istatistiksel olarak tesbit edilmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294