Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Closed intramedullary nail application in pediatric forearm shaft fractures of both bones

AOTT 2000; 34: 374-378
Read: 552 Downloads: 319 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: Forearm fractures of both bones is commonly encountered in pediatric age group. In this study, we reviewed treatment results of patients who underwent closed intramedullary nail application for this type of fractures.\nMethods: The study included 34 patients with forearm fractures (mean age 10 years) who were treated and followed-up between January 1998 and November 1999. Initially, closed reduction and casting were attempted at least once in all patients. Intramedullary nailing was performed in all patients. The mean follow-up was 11 months (range 4-18 months). \nResults: Preoperative radial angulation was 12 to 36 degrees in anteroposterior and from 9 to 46 degrees in lateral plane radiograms. Postoperatively, angulations were 0 to 14 degrees and 0 to 12 degrees in anteroposterior and lateral radiograms, respectively. Three patients exhibited limitation in supination (20, 35, and 45 degrees, respectively). In the remaining patients, wrist range of motion was normal. \nConclusion: Closed intramedullary nailing proved successful in the treatment of pediatric forearm fractures of both bones.

Özet

Amaç: Önkol cisim çift kırıklarına çocukluk çağında oldukça sık karşılaşılır. Çalışmamızda, bu kırık nedeniyle, intramedüller çivi uygulayıp, takip-tedavisini yapabildiğimiz olgular retrospektif olarak değerlendirildi. \nÇalışma planı: Ocak 1998-Kasım 1999 tarihleri arasında tedavi ve takibini yapabildiğimiz, önkol çift kırıklı 34 olgu (ort. yaş 10) çalışmaya alındı. Olguların hepsinde en az bir kere acil serviste kapalı redüksiyon-sirküler alçılama denendi. Olgular intramedüller çivileme tekniği ile ameliyat edildi. Ortalama takip süresi 11 ay (dağılım 4-18 ay) idi.\nSonuçlar: Ameliyat öncesi radiusta ön-arka planda 12-36 derece arasında, yan planda 9-46 derece arasında angülasyon vardı. Ameliyat sonrası radiusta angülasyon ön-arka planda 0-14 derece arası, yan planda 0-12 derece arasında bulundu. Üç olguda supinasyon hareketinde kısıtlılık (sırasıyla 20, 35 ve 45 derece) gözlendi. Diğer olgularda el-bilek hareket genişliği normal sınırlardaydı.\nÇıkarımlar: Çocuk önkol cisim çift kırıklarında intramedüller çivilemenin başarılı bir tedavi yöntemi olduğu görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294