Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Closed elastic stable intramedullary nailing of femoral shaft fractures in children

AOTT 1993; 27: 47-50
Read: 676 Downloads: 436 Published: 20 April 2021
Abstract

Between August 1990 and December 1991, at the Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology Clinic in Ege University, 16 children with 17 femoral shaft fractures were treated with closed elastic stable intramedullary nailing. The ages ranged from 7 to 13 years, with a median age of 10 years. The average postoperative hospitalization was 3 (min 2, max 4) days We reviewed all the cases after an average follow-up 10 (min 6, max. 17) months All patients with an isolated simple fracture became independent using crutches or walkers within 2 weeks of initial treatmeni Complications were minimal, the most common being nail protrusion caused by the distal end of the nail. There were 5 (29%) cases of local tenderness due to nail protrusion. All patients regained full range of motion within 3-4 weeks after the nails was removed. Conpared with conservative treatmeni this method has a marked advantage in allowing increased patients function and independence during the healing phase. This technique should be considered as an effective alternative treatment for femoral shaft fractures in children.

Özet

Ağustos 1990-Aralık 1991 arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı na başvuran 17 femur cisim kırıklı 16 çocuk, kapalı redüksiyon ve elastik intramedüller çivileme ile tedavi edildi. Yaş ortalaması 10 (min. 7, mak. 13) olan olgulara ortalama 10 ay (min. 6, mak. 17) izlendi. Cerrahi girişim sonrası hastanede kalış ortalama 3 gün (min 2, mak 4) oldu. Olgular postoperatif 2. haftada bir çift koltuk değneği ile yürütüldü. Ortalama 10. haftada tam yüklenmeye başlandı. Distal çivi uçlarının cilt altında oluşturduğu lokal duyarlılık (%29) dışında ciddi bir komplikasyon görülmedi. Ortalama 4. ayda (min. 3, mak. 7) çiviler çıkartıldı. Çiviler çıkarıldıktan 3-4 hafta sonra diz hareketleri tamamen düzeldi. Konservatif tedavi yöntemleri ile kıyaslandığında özellikle okul çağı çocuklarda kısa süreli bir immobilizasyon sonrası erken yürümeye izin vererek sorunsuz kırık iyileşmesini sağlaması yöntemin üstünlüğü olmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294