Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Clinical results of the subtrochanteric femur fractures operated with Zickel Nail

AOTT 1995; 29: 120-123
Read: 248 Downloads: 184 Published: 20 April 2021
Abstract

Subtrochantenc fractures especially comminuted cases have possed a challenge to orthopacdic surgeons. 16 patients with subtrochantenc fractures of the femur (11 left femur, 5 right femur) who were admitted to the Department of Orthopacdic and Traumatology Medical Faculty of Istanbul between April 1992 and May 1994, were treated by open reduction and internal fixation with Zickel nail. Our study group consists of 10 cases who are available for last clinical control. The average follow up of the cases are 15 months (minimum 3 months, maximum 23 months), average age is 39 (ranged between 23 to 63), sex is 3 female, 7 male. 10 cases who had been presented at the final control were assessed anatomically and functionally. On conclusion, we are satisfied with the treatment of Zickel nail with regards to prevents complicahons such as implant failure, varus malunion, nonunion and prolonged bed immobilization in the treatment of subtrochanteric fracture of femur.

Özet

Subtrokantenk, özellikle parçalı subtrokanterik femur kırıklarının tedavisi ortopedik cerrahlar için çoğu zaman bazı güçlükler arzetmektedir. Nisan 1992-Mayıs 1994 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı na başvuran 16 vakanın (11 sol, 5 sağ) subtrokanterik femur kırığına açık repozisyon ve Zickel çivisi ile osteosentez uygulanmıştır. Bunlardan son kontrollerini yapabildigimiz 10 vaka çalışma grubunu oluşturmuştur. Vakalarımızın yaş ortalaması 39 (en küçük, 23 en büyük 63), cinsiyet dağılımı 3 kadın, 7 erkek, ortalama takip süresi 15 aydır (en az 3 ay; en fazla 23 ay). Son kontrolleri yapılan 10 vaka anatomik ve fonksiyonel olarak değerlendirilmiştir. Vaka serimiz küçük olmakla birlikte, Zickel çivisinin subtrokanterik femur kırıklarının tedavisinde, postoperatif immobilizasyon süresini kısaltan, implant yetersizliği, varus malunion ve nonunion komplikasyonlarını minimale indiren bir teknik olduğunu gözlemledik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294