Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Causes of cocygodinia and methods of treatment

AOTT 1983; 17: 126-137
Read: 348 Downloads: 261
Abstract
In this study 43 cases, which had a cocygectomy operation during the years of 1967 and 1983, were examined. These cases were classified radiologically, and late postoperatuar results were examined with the preoperatuar radiological epperances.
Özet
Bu çalışmada 1967-1983 yılları arasında kliniğimizde koksigektomi ameliyatı yapılan 43 olgu incelenmiştir. Bu olgular radyolojik olarak sınıflandırılmış ve ameliyat sonrası geç sonuçlar ile radyolojik görünüm arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294