Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Carticaine in axillary brachial plexus block

AOTT 1996; 30: 39-40
Read: 694 Downloads: 503 Published: 19 April 2021
Abstract

In a group of twenty five patients, the new local anesthetic Carticaine (2%) was used for the axillary brachial plexus block. The anesthetic effect began in 4-6 minutes and lasted 90-140 minutes. In the other group of twenty five patients, the same amount of carticaine was used as a combination with 1/200000 epinephrine. In this group, the anesthetic effect began immediately after injection and lasted for 205-240 minutes. No local or systemic side effects were observed during the study period. All 50 axillary blockages were done by the same anesthetic team in the control of the senior staff anesthesiologist. As a result we can show that carticaine effect starts rapidly and lasts long. We recommend it as an alternative local anesthetic in axillary blocks.

Özet

Pleksus Brakialis in aksiller blokajında kullanılan 10-15 mi %2 lik Carticaine in üst ekstremite ameliyatlarınin yapıldığı 25 hastada, tam etki injeksiyondan 4-7 dakika sonra başlamış ve 90 ile 140 dakika devam etmiştir. Aynı dozlarda kullanılan %2 lik Carticaine nin 1/200000 Epinefrin li konsantrasyonu uygulanan 25 hastada ise aksiller tam blokaj lokal anestezik verildikten hemen sonra başlamış ve 205 ile 240 dakika sürmüştür. Carticaine in lokal veya genel hiçbir yan etkisinin görülmediği bu çalışmada olguların tümü aynı ekip tarafından uzman bir anestezist denetiminde yapılmış ve kontrol edilmiştir. Sonuç olarak etkisi çabuk başlayıp uzun süren carticaine, yapacağımız aksiller blokajlarda kullanmakta olduğumuz lokal anesteziklere alternatif olarak gösterilebilir kanısındayız.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294