Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

CalcaneoNavicufar Coalition

AOTT 1981; 15: 199-205
Read: 369 Downloads: 301
Abstract
Because of two cases, the clinical choracteristics, diagnostic difficulties and therapeutical principles of tarsal coalitions and one of their most important forms, calcaneo-navicular coalition, have been studied and discussed under the light of literature.
Özet
İki olgu nedeniyle tarsal koalisyonlar ve bunların en önemli tiplerinden biri olan kalkaneo-naviküter koalisyonun, klinik özellikieri, teşhis zorlukları ve tedavi ilkeleri literatür bilgisi ile beraber incelendi ve tartışıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294