Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bone lengthening of congenitally short metacarpus and metatarsus by the callus distraction technique

AOTT 2003; 37: 154-161
Read: 289 Downloads: 216 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of lengthening of congenitally short metacarpus and metatarsus by the callus distraction technique.\nMethods: We treated congenitally short metacarpus (n=7) and metatarsus (n=4) of five patients (4 females, 1 male; mean age 15 years; range 10 to 21 years) by callotasis. Callus distraction was performed with the use of mini-Orthofix or Ilizarov type semicircular external fixators. The distraction rate was 0.25x2 mm/day for both types. The mean follow-up period was 23 months (range 12 to 33 months).\nResults: The mean metacarpal and metatarsal lengthenings were 20 mm (range 15 to 25 mm) and 25 mm (range 20 to 30 mm), respectively. The mean healing index was 1.4 months/cm for metacarpal lengthening, and 1.8 months/cm for metatarsal lengthening. No neurovascular complications were encountered. One patient required autogenous fibular grafting for union. Pin tract infections were found in three patients. The overall complication rate was 36%.\nConclusion: Callotasis is an effective and reliable method for lengthening of short metacarpal and metatarsal bones. In addition, it preserves the periosteal bone tissues, which has a favorable effect on the duration of treatment.

Özet

Amaç: Doğuştan metakarp ve metatars kısalıklarında uyguladığımız kallus distraksiyonu ile elde edilen sonuçlar değerlendirildi.\nÇalışma planı: Doğuştan dördüncü metakarp ve metatars kısalığı olan beş hastada (4 kız, 1 erkek; ort. yaş 15; dağılım 10-21) kallus distraksiyonu yöntemi ile yedi metakarp ve dört metatars uzatıldı. Kallus distraksiyonu, mini-Orthofix ve Ilizarov tipi semisirküler eksternal fiksatör kullanılarak yapıldı. Her iki fiksatörde de uzatma hızı 0.25x2 mm/gün olarak uygulandı. Ortalama takip süresi 23 ay (dağılım 12-38 ay) idi.\nSonuçlar: Ortalama uzatma miktarları metakarpta 20 mm (dağılım 15-25 mm), metatarsta 25 mm (20-30 mm) olarak saptandı. İyileşme indeksi metakarp uzatma için 1.4 ay/cm, metatars uzatma için 1.8 ay/cm bulundu. Hiçbir hastada nörovasküler yaralanmaya rastlanmadı. Kaynama elde etmek için bir hastada otojen fibula grefti kullanıldı. Üç hastada çivi dibi enfeksiyonu görüldü. Komplikasyon oranı %36 bulundu.\nÇıkarımlar: Kallus distraksiyonu, birçok kemiğin yanı sıra metakarp ve metatars gibi kısa kemiklerin uzatılmasında da etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Ayrıca, osteotomi sırasında periostun korunması tedavi süresini kısaltmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294