Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bone block iliotibialband transfers in the treatment of anterior cruciate ligament deficency

AOTT 1989; 23: 181-186
Read: 265 Downloads: 153
Abstract
In order to accodmplish a hood treatment for anterior cruciate ligament failure the patient population must be adequately selected. In this paper we present the late results with a 5 year foolow-up our previously published intra-articular ilitibial bant transfers. Our finding were supported by arthroscopic examination. Accoringly; we found that this method should be used on patients leading a setentery life-style and are interested in sports only recreationally. Also ourhistologic examination showed that the vascurity of the ligament is continuous.
Özet
Ön çapraz bağ yırtıklarının cerrahi tedavisinde gerçekçilikten uzak hedefler kurmamak için hasta popülasyonunun ayrıntılı biçimde tanımlanması gereklidir. Bu çalışmamızda daha önceki yıllarda erken sonuçlarını yayınladığıdımız intra-artiküler kemik bloklu iliotibial bant transferi yapılan olgularımızın 5 yıl sonraki bulgularını analiz ettik. Bulgularımız artroskopik gözlemlerle de desteklendi. Buna göre; ön çapraz bağ yırtıklarında kullanılan bu yöntemin daha ziyade amatör olarak sporla uğraşan daha sedenter hayat yaşayan kimselere uygulanmasının daha uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bu çalışmamızdaki histolojik tetkikler bağın damarlanmasının sürekli olduğu konusundaki görüşleri destekler mahiyettedir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294