Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Blumensaat line and patellar height

AOTT 2006; 40: 240-247
Read: 399 Downloads: 428 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We investigated the agreement between the Blumensaat method and patellar height ratios and evaluated the reliability of the method in patellar height measurements.\nMethods: We retrospectively evaluated 105 digital knee x-rays of 77 patients (23 males, 54 females; mean age 32 years; range 21 to 62 years), whose radiographs were obtained at 30° of knee flexion. Patellar heights were measured with the use of the Blumensaat, Insall-Salvati, modified Insall-Salvati, and Blackburne-Peel methods. Patellar height was also evaluated after standardization of the angle between the femoral shaft and the Blumensaat’s line (corrected Blumensaat method). Agreement and correlations were sought between the qualitative and quantitative results of the methods, respectively.\nResults: When the qualitative results were considered, agreement of the Blumensaat method was very weak with the Insall-Salvati, modified Insall-Salvati, and Blackburne-Peel methods (kappa coefficients: 0.21, -0.14, and 0.12, respectively). The corrected Blumensaat method also had a very weak agreement with the other indices (kappa coefficients: 0.27, -0.11, and 0.13, respectively). Correlation analyses of the quantitative results showed very weak to moderate correlations between the methods used. The Blumensaat method was relatively well correlated with the modified Insall-Salvati method (r=0.514, p<0.05). Correlations were weak to moderate between the patellar height indices, the highest correlation being between the modified Insall-Salvati and Blackburne-Peel methods (r=0.557, p<0.05).\nConclusion: The results of the patellar height measurements obtained by the Blumensaat method do not agree with widely used patellar height indices.

Özet

Amaç: Blumensaat yönteminin patella yükseklik indeksleri ile uyumu araştırıldı ve patella yüksekliği ölçümündeki kullanılabilirliği değerlendirildi.\nÇalışma planı: Diz grafileri 30° fleksiyonda çekilen 77 hastanın (23 erkek, 54 kadın; ort. yaş 32; dağılım 21-62) 105 dijital diz grafisi çalışmaya alındı. Bu grafilerde, patella yükseklikleri Blumensaat, Insall-Salvati, modifiye Insall-Salvati ve Blackburne-Peel yöntemlerine göre kalitatif ve kantitatif olarak ölçüldü. Blumensaat çizgisinin femur şaftıyla yaptığı açı standardize edilerek (düzeltmeli Blumensaat yöntemi) ölçümler tekrarlandı. Elde edilen kalitatif sonuçlar açısından yöntemlerin uyumu, kantitatif sonuçlar açısından ise yöntemler arasındaki korelasyon incelendi.\nSonuçlar: Kalitatif sonuçlar açısından Blumensaat yöntemi ile Insall-Salvati, modifiye Insall-Salvati ve Blackburne-Peel indeksleri arasında çok zayıf bir uyum saptandı (sırasıyla, kappa= 0.21; -0.14 ve 0.12). Düzeltmeli Blumensaat yöntemiyle indeks sonuçları arasında yapılan karşılaştırmalarda da çok zayıf bir uyum bulundu (sırasıyla, kappa= 0.27; -0.11 ve 0.13). Kantitatif sonuçlara göre analizde, orta veya çok zayıf derecede korelasyonlar bulundu. Nispeten en iyi korelasyon Blumensaat yöntemi ile Insall-Salvati yöntemi arasındaydı (r=0.514, p<0.05). Blumensaat dışındaki yöntemlerin kendi aralarında da orta veya zayıf derecede korelasyon vardı. En iyi korelasyon modifiye Insall-Salvati ve Blackburne-Peel yöntemleri arasındaydı (r=0.557, p<0.05).\nÇıkarımlar: Patella yüksekliğinin değerlendirilmesinde Blumensaat yöntemi, kullanılan patella yükseklik indeksleri ile uyumlu sonuçlar vermemektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294