Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bipolar dislocation of the forearm floating forearm

AOTT 2014; 48: 102-105
DOI: 10.3944/AOTT.2014.2824
Read: 409 Downloads: 288 Published: 07 February 2020
Abstract

Bipolar dislocation of the forearm (floating forearm) is an unusual injury and is therefore often overlooked. We report a 28-year-old male patient who presented at another center with a history of a fall while climbing a tree. The patient’s left elbow was treated with closed reduction and immobilization with a long-arm cast brace due to elbow dislocation. However, the patient was admitted with pain and swelling of the wrist to our emergency department the following day. Physical and radiological examination revealed dorsal trans-scaphoid perilunate dislocation. A dorsal incision was performed for open reduction and internal fixation to provide wide surgical exposure. Concomitant occurrence of elbow dislocation and fracture-dislocation of the perilunate is infrequent. Therefore, physicians should be aware of possible additional injuries and current recommended treatment methods.

Özet

Ön kolun bipolar çıkığı (yüzen ön kol) ender görülen ve bu nedenle sıklıkla göz ardı edilen bir yaralanmadır. Bu çalışmada, ağaçtan düşme nedeniyle bir başka merkeze başvuran 28 yaşında bir erkek hasta bildiriyoruz. Hastanın sol dirseği, çıkık nedeniyle, daha önce kapalı redüksiyonla yerine konulduktan sonra uzun kol ateli ile tedavi edilmişti. Bununla birlikte, ertesi gün, hasta sol bileğinde ağrı ve şişlik ile hastanemizin acil servisine başvurdu. Fizik ve radyolojik inceleme sonucu dorsal trans-skafoid perilunat çıkığı saptandı. Rahat bir görüş için dorsal yaklaşımla açık redüksiyon ve internal tespit uygulandı. Eşzamanlı dirsek çıkığı ve perilunat kırıklı çıkığı sık rastlanmayan bir durumdur. Bu nedenle, hekimler tedavi yaklaşımlarında olası diğer yaralanmaları ve uygulamada olan tedavi yöntemlerini birlikte değerlendirmelidirler

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294