Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Biomechanics of the hip joint

AOTT 1984; 18: 214-224
Read: 796 Downloads: 564
Abstract
In this study the importance of the biomechanic of the hip joint has been stressed. The different positions of the joint in the two phases of walking has been described. Then the physiological stress on the upper third of the femur and the stresses affecting the head of the femur have been discussed.
Özet
Bu çalışmada kalça ekleminin biomekaniğinin önemi vurgulanmış ve yürümenin her iki fazında eklemin çeşitli poisyonları anlatılmıştır. Daha sonra femur üst ucundaki fizyolojik yüklenmelerin literatür ışığı altında tartışılması yapılmış ve femur başını etkileyen streslerden kısaca bahsedilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294