Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Biomechanic behaviors of geometric properties of femoral components in total hip prostheses experimental study of human cadaver femurs

AOTT 1991; 25: 110-116
Read: 120 Downloads: 92 Published: 21 April 2021
Abstract

In this experimental study, femoral components of total hip prostheses had been taken in two groups, one is collared and the other one is collarless, which are designed at three different stem length (100-120-140 cm). Each femoral component was inserted to 16 human cadaver femur using bone cement. Dunng the mıdstance phase, according to prepared system, compression experiments are performed with Instron-1186 apparatus. In the acute compressıon model, partiel fractures were observed ın proximal medial femoral cortex of femurs which the collared prostheses were applied. On the other hand majority of dıstal intramedullary mıgration is observed in the collarless group. Direct proportional increase in the Kg-force values which is necessary for acute ınstability were observed, whenever the stem length increased. At the end, it is decided that the collarless and 14 cm stem length femoral components have more advantages than the other expenmental groups.

Özet

Bu çalışmada. total kalça protezlerinin biomekanik davramşlan ile ilgili deneyler yapıldı. Toplam 16 adet insan kadavra femuruna, yakalıklı ve yakalıksız. 3 değişik sap uzunluğundaki total kalça protezi femoral komponentlen adepte edildi. Temas periodu ortasına uygun olarak hazırlanan düzenekte Instron-1186 cihazı ile kompresyon anlamında bazı deneyler yapıldı.\nAkut yüklenme modelinde, yakalıklı protez uygulanan femurlarda proksimal medial femoral kortekste parça kırıklar, yakalıksız grupta ise distal intramedüller migrasyon ön planda görüldü. Ayrıca sap uzunluğu arttıkça, akut instabilite için gerekli Kg-kuvvet değerlerinin de doğru orantılı olarak arttığı saptandı. \nSonuçta deney gruplar; içerisindeki, yakalıksız ve 14 cm sap uzunluğuna sahip femoral komponentlerin daha avantajlı olabileceği düşünüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294