Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Bilateral fracture dislocation of the shoulder Presentation of a Case

AOTT 1981; 15: 142-149
Read: 941 Downloads: 607
Abstract
The largest portion of the dislocations encountered in the adults comprises shoulder dislocations and 2.16% of these dislocations constitute posterior dislocations. It is possible to detect that a dislocation develops secondary to convulsions due to immediate loss of consciousness in the history of most of the posterior dislocations of the shoulder. Approximately 20 cases have been so far reported in literature regurding bilateral dislocations of the shoulder. Bilateral dislocation associated with fractures are much more infrequentiy encountered with a reported number of case of four, in one of these cases the type of dislocation has not been indicated whereas three others have been reported to be posterior fracture-dislocations. During the last three yars we have treated 2 cases with the diagnosis of bilateral fractures-dislocation of the shoulder. Attempts have been made to define the incidence of the lesion, the way it develops. Diagnostic and therapeutic procedures taking opportunity with these two cases assessed to be bitateral posterior fracture dislocation of the shoulder both occuring during an epiteptic episode.
Özet
Erişkinlerde görülen çıkıkların en büyük bölümünü omuz çıkıkları oluşturmakta ve bu çıkıkların %2.16 sını ise posterior çıkıklar meydana getirmektedir. Posterior omuz çıkığı olgulannın çoğunun anamnezinde ani şuur kaybına bağlı konvülziyonlardan sonra çıkığı oluşturduğunu saptamak mümkündür. Literatürde bugüne kadar 20 ye yakın iki taraflı omuz çıkığı olgusu bildirilmiştir. Kırıkla birlikte iki taraflı çıkık çok daha nadir görülmekte olup bildirilen olgu sayısı 4 dür. Bu olgulardan birinde çıkığın tipi belirtilmemiş, diğer üçünde ise posterior kırıklı-çıkık oldukları belirtilmiştir. Son üç yıl içinde kliniğimizde bilateral omuz kırık-çıkığı tanısıyla iki olgu tedavi ettik, ikisi de epilepsi krzi esnasında meydana gelen ve bilateral omuz kırık-çıkığı olarak değerlendirilen bu olgular nedeniyle lezyonun görülüş sıklığı, oluş mekanizması, tanı ve tedavi yöntemleri üzerinde durulmuştur.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294