Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Autografts in anterior cruciate ligament surgery

AOTT 1997; 31: 269-274
Read: 359 Downloads: 239 Published: 19 April 2021
Abstract

Bone-patellar tendon-bone grafts (BPTB) and Hamstring tendons (HT) are the mostly used autografts on the anterior cruciate tendon surgery. There are some factors which must be considered carefully when these two grafts are compared. These factors are; the biological convenience of the graft used in the organism, the morbidity occurred on the donor side, initial graft strength, structural characteristics of graft, graft s initial fixation strength, duration of remodelation of graft in the knee, duration of healing of graft in the bone tunnel, graft length and rehabilitation programme of the postoperative period. It is difficult to choose the graft for surgeon since there are a lot of alterations. However, it must be taken into consideration that 4 times folded HT graft has much more initial strength and contains more collagen fibrils. Besides it has been demonstrated that BPTB grafts which are fixed with 9 mm Kurosaka screws have stronger initial fixation. Apart from this, the weakest points of both grafts at early postoperative period are fixation points. After 8 weeks, both grafts become weaker than fixation points. Accelerated rehabilitation programme can be used for each graft at the postoperative period. Prospective clinical studies have demonstrated no significant difference for the reconstruction of anterior cruciate ligament for both grafts. Hence, HT graft taking is technically easier and can be applied in a short time.

Özet

Ön çapraz bağ cerrahisinde en çok kullanılan otogreftler kemik-pateller tendon-kemik (KPTK) ve Hamstring tendonlardır (HT). Bu iki tendon grefti birbirleriyle kıyaslandığında dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Bunlar greftin kullanıldığı organizmaya biyolojik uyumu, greft alınan sahada meydana gelen morbidite, greftin başlangıç kuvveti, greftin yapısal özellikleri, greftin başlangıç teşhir kuvveti, greftin diz içersinde remodele oluş süreci, greftin kemik tünel içersinde iyileşme süreci, greftin uzunluğu ve ameliyat sonrası uygu-lanacak rehabilitasyon programıdır. Çok fazla değişkenin olması greft seçimi yönünden cerrahi zor durumda bıraksa da; 4 kat uygulanan HT greftinin KPTK greftinden daha fazla başlangıç kuvvetine sahip olduğu, daha fazla kollajen lifi içerdiği göz önüne alınmalıdır. Bunun yanında 9 mm lik Kurosaka vidasının KPTK greftinde daha güçlü başlangıç teshiri yaptığı gösterilmiştir. Ayrıca erken postoperatif dönemde greftlerin ikisininde en zayıf noktaları tesbit noktalarıdır. Sekiz haftadan sonra geç dönemde her iki greftte tesbit noktalarından daha zayıftır. Hızlandırılmış rehabilitasyon programı her iki greftle yapılan cerrahi tedavi sonrasında kullanılabi-lir. Prospektif olarak yapılan klinik çalışmalarda her iki greftle uygulanan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasında fark olmadığını göstermiştir. Bunun yanında HT greftinin alınması teknik açıdan kolay olup kısa sürede uygulanabilinir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294