Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopy in the diagnosis of meniscus lesions

AOTT 1988; 22: Supplement 215-216
Read: 332 Downloads: 254
Abstract
Approaches and their specialities in diagnostic arthroscopy have been presented. The things which should be noticed in the inspection of the menisci during arthroscopy have been put formend and indirect signs of meniscus lesion and their importance have been emphasized.
Özet
Diagnostik artroskopide kullanılan giriş yolları ve özellikle anlatıldı. Artroskopi sırasında meniskusların inpeksiyonunda dikkat edilecek noktalar belirtildi ve meniskus lezyonlarının indirekt işaretleri ve önemi üzerinde duruldu.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294