Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopy assisted management of tibia plateau fractures

AOTT 1998; 32: Supplement 377-383
Read: 413 Downloads: 279 Published: 19 April 2021
Abstract

We report our experience with the arthroscopy management of tibial plateau fractures. Twenty eight closed tibial plateau fractures in twenty seven patients were treated with arthroscopy assisted reduction between January 1993 and December 1997. The mean follow-up period was 25 months (range 6 months to 55 months). Schatzker classification system was used for evaluation and classification of the fractures patterns. The plateau depression has been reconstructed with elevation through a window in the proximal metaphysis to articular surface with a corticospongious bone graft. The results were evaluated according to Rasmussen’s classification system.There have been no perop complications with this tecnique in the series. The results were satisfactory.

Özet

Artroskopik cerrahideki teknik ilerlemeler sonucu tibia plato kırıklarının artroskopi yardımıyla tedavisi güncellik kazanmıştır. Bu çalışmada materyalimizi Ocak 1993-Aralık 1997 tarihleri arasında artroskopi yar-dımlı cerrahi tedavi uyguladığımız ve yeterli takibi yapılabilen 27 hastanın 28 dizi oluşturan. Kırık tipleri pre-op Schatzker sınıflama sistemine göre sınıflandırıldı. Buna göre; iki vakada tipi, altı vakada tip 2. onbir va-kada tip 3, dört vakada tip 4, iki vakada tip 5 ve üç vakada tip 6 kırık tespit edildi. Vakaların hepsinde önce diagnostik artroskopi yapılarak kırık tipi ve eklem içi ek lezyonlar hakkında bilgi edinildi. Çökme olanlarda yükseltme yapılarak bir veya iki adet vida ile tespit edildi. Menisküs yırtığı tespit edilen yedi vakadan dört tanesinde menisküs tamiri, üç tanesinde de parsiyel menisektomi yapıldı. İki vakada mevcut olan eminensiya avülsiyon kırığı aynı seansta serklaj teli ile tespit edildi. Vakalarımızın ortalama yaşı 33, ortalama takip süresi en kısa 6-en uzun 55 ay) 25 aydır. Postop değerlendirme radyolojik olarak, direk AP-lateral röntgenlerdeki eklem güneyindeki defekt ve artroz bulgularına göre, klinik olarak ise Rasmussen kriterlerine göre değerlendirildi. Bu kriterlere göre %90 tatminkar sonuç elde edildi. İki vakada ise komplikasyon gelişti (1 infeksiyon, l korreksiyon kaybı). Tibia plato kırıklarında artroskopi sayesinde eklem yüzeyinde tam anatomik redaksiyon sağlanabilmekte ve minimal invaziv teknik kullanıldığı için erken rehabilitasyona başlanılabilmesi nedeniyle başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294