Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic treatment of symptomatic loose bodies in osteoarthritic elbows

AOTT 2006; 40: 371-376
Read: 883 Downloads: 790 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated functional and clinical results of patients who underwent arthroscopic surgery for symptomatic loose bodies in osteoarthritic elbow joint.\nMethods: Arthroscopic surgery was performed in 10 patients (6 males, 4 females; mean age 47 years; range 30 to 59 years) for symptomatic loose bodies in osteoarthritic elbow joint. Eight patients had a history of trauma. Involvement was on the right in seven patients, and on the left in three patients. Preoperatively, six patients had limited joint movements and locking, and five patients had pain. The presence and the number of loose bodies were investigated by standard radiographs and computed tomography preoperatively, and by radiographs and magnetic resonance imaging postoperatively. The range of motion was measured with a goniometer. Functional assessment was made with the use of the Broberg and Morrey’s scoring system, and pain was assessed with a visual analog scale. The mean follow-up was 31 months (range 7-59 months).\nResults: The mean range of motion of the elbows increased from 100° (range 55°-160°) preoperatively to 115° (range, 70-160°) at the end of the follow-up (p=0.05). None of the patients developed valgus or varus instability. The mean preoperative and postoperative Broberg and Morrey’s scores were 59 (range 45 to 80) and 86 (range 59 to 100), respectively (p<0.01). The results were excellent in five patients, good in three patients, and poor in two patients. The mean visual analog score decreased from 7 (range 5 to 10) preoperatively to 1 (range 0-4) postoperatively (p<0.01). Eight patients were satisfied with surgery and returned to normal activities after a mean of 16 days (range 1 to 60 days). \nConclusion: Arthroscopic surgery is effective in reducing pain in selected patients with symptomatic loose bodies in osteoarthritic elbows, with the advantages of low morbidity and rapid functional recovery.

Özet

Amaç: Osteoartritli dirsek ekleminde semptom veren serbest cisim nedeniyle artroskopik cerrahi uygulanan hastalarda klinik ve fonksiyonel sonuçlar değerlendirildi.\nÇalışma planı: Çalışmaya, osteoartritli dirsek ekleminde serbest cisim nedeniyle artroskopik cerrahi uygulanan 10 hasta (6 erkek, 4 kadın; ort. yaş 47; dağılım, 30-59) alındı. Sekiz hastada travma öyküsü vardı. Yedi hastada sağ, üç hastada sol dirsek tutulmuştu. Ameliyat öncesinde altı hastada eklem hareket kısıtlılığı ve kilitlenme, beş hastada ise ağrı yakınması vardı. Tüm hastalarda ameliyattan önce standart röntgen ve bilgisayarlı tomografi, ameliyat sonrasında ise standart röntgen ve manyetik rezonans görüntüleme ile eklem içi serbest cisimlerin varlığı ve sayısı araştırıldı. Eklem hareket açıklıkları ölçüldü. Fonksiyonel değerlendirmede Broberg ve Morrey’in skorlama sistemi kullanıldı. Ağrı görsel analog skala ile değerlendirildi. Hastalar ortalama 31 ay (dağılım 7-59 ay) izlendi.\nSonuçlar: Ameliyat öncesi ve sonrası ortalama eklem hareket açıklıkları sırasıyla 100° (dağılım 55°-160°) ve 115° (dağılım 70°-160°) ölçüldü (p=0.05). Hiçbir hastada valgus ya da varus instabilitesi görülmedi. Ameliyat öncesi ve son kontrolde Broberg ve Morrey skorları sırasıyla ortalama 59 (dağılım 45-80) ve 86 (dağılım 59-100) bulundu (p<0.01). Beş hastada mükemmel, üç hastada iyi, iki hastada kötü sonuç alındı. Sekiz hasta ameliyattan memnun kaldığını belirtti ve ortalama 16 günde (dağılım 1-60 gün) normal yaşama döndü. Ameliyattan önce ortalama 7 (dağılım 5-10) olan görsel analog skala skoru ameliyattan sonra 1’e (dağılım 0-4) geriledi (p<0.01).\nÇıkarımlar: Osteoartritli dirsekte eklem içi serbest cisimlerin artroskopik tedavisi, iyi seçilmiş hastalarda, düşük morbidite ve hızlı fonksiyonel iyileşme avantajlarıyla ağrının azaltılmasında etkili bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294