Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic treatment of gonarthrosis

AOTT 1991; 25: Supplement 395-396
Read: 246 Downloads: 171 Published: 21 April 2021
Abstract

59 cases, who had arthroscopic debridement or arthroscopic abrasion arthroplasty (±drilling) for gonarthrosis between June 1988 and December 1990 were evaluated. Follow-up period was 1 ,5 to 30 months (average 9,2 months) in the debridement group (Group I) and 1, 5 to 24 months (average 7,5 months) in the abrasion arthroplas group (Group II). All patients became subjectively well In the first group (39 patients in total) activity level increased in 30 patients, stayed the same in 6 patients and decreased in 3 patients. In the second group (20 patients in total) activity level increased in 12 patients. stayed the same in 8 patients. Early results are satisfactory in both methods. Results are not significantly different in any group. Arthroscopic debridement should be performed in indicated patients of gonarthrosis because of Iow postop morbidity and return to daily activities.

Özet

Haziran 1988 - Aralık 1990 arasında gonartroz nedeniyle artroskopik debridman veya artroskopik abrazyon artroplastisi (±drilleme) yapılan 59 olgu değerlendirildi. Debridman grubunda (Grup 1) takip süresi 1.5-30 ay, ortalama 9.2 ay, abrazyon artroplastisi grubunda (Grup 11) ise 1.5-24 ay, ortalama 7.5 a). idi. Heriki gruptaki tüm hastalar subjektif olarak düzelmişti. Birinci gruptaki 39 hastadan 30 unun aktivite düzeyi artmış, 6 sının aynı kalmış, ve 3 ünün ise düşmüştü. ikinci grupta yer alan 20 hastadan 12 sinin aktivite düzeyi artarken, 8 inin düzeyi aynı kalmıştı. Erken dönemde hem artroskopik debridman hem de artroskopik abrazyon artroplastisi ile yüksek oranda tatminkar sonuçlar alınabilmektedir. Sonuçlar açısından heriki teknik arasında belirgin bir fark yoktur. Post.op morbiditenin düşük olması ve hastanın günlük aktivitelerine daha erken dönebilmesi nedeniyle gonartrozda endike olan olgularda artroskopik debridman tercih edilmelidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294