Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic treatment of anterolateral soft tissue impingement of the ankle

AOTT 1996; 30: Supplement 508-511
Read: 268 Downloads: 201 Published: 19 April 2021
Abstract

Of 11 patients (6 males, 5 females) treated with arthroscopic debridement due to anterolateral impingement of the ankle, 5 were evaluated prospectively and 6 retrospectively. Mean follow-up was 10.6 months (range 4-36 months). 5 patients were recreational athletes. All patients had at least one episode of ankle sprain; however, radiology did not demonstrate any pathology. During arthroscopy, synovitis either localized to anterolateral ankle joint space or more extensive was observed and debrided. Talar chondropathy was not present in any patient. The results were evaluated qualitatively according to Martin s functional and subjective criteria and quantitatively according to the AOFAS scoring table. Qualitative results were excellent in 4 patients, good in 5, moderate in 2 postoperatively. In the prospectively evaluated 5 patients, the qualitative AOFAS scores increased from an average of 79.6 preoperatively to 92.4 postoperatively (p<0.005). The results were not different from other series reported. Anterolateral impingement of the ankle should be considered in the differential diagnosis of chronic ankle pain without demonstrable radiological abnormalities. Diagnosis and treatment should both be based on arthroscopy.

Özet

Ayak bileğinde anterolateral sıkışma tanışı ile artroskopik debridman uygulanan 11 hastanın (6 erkek. 5 kadın) 6 sı refrospektif. 5 i prospektif olarak ortalama 36 ay süreyle (4-36 ay arasında) takip edildi. Hastaların 5 i rekreasyonel spor yapmaktaydı. Tümünde en az bir ayak bileği burkulması anamnezi tespit edildi, hiçbir ol-guda radyolojik inceleme yöntemleri ile patolojik bulgu saptanmadı. Artroskopik girişim sırasında eklemin anterolateraline lokalize veya daha yaygın, çeşitli derecelerde sinovit olduğu gözlendi ve debridman uygulandı. Hiçbir olguda talar kondropati bulunmadı. Sonuçlar Martin in fonksiyonel ve subjektif kriterlerine göre katitatif olarak, AOFAS skorlama şemasi ile de kantitatif olarak değerlendinidi. Katitatif olarak, ameliyat sonrasında 4 olguda mükemmel, 5 olguda iyi, 2 olguda ise orta sonuç elde edildi. 5 olguda uygulanan kantitatif puanlamada, ameliyat öncesinde ortalama 79.6 olan AOFAS skorunun son kontrollerde 92.4 e yükseldiği (p<0.005) tespit edildi. Elde edilen sonuçların başarı düzeyinin diğer serilerden farklı olmadığı düşünüldü. Radyolojik olarak bulgu vermeyen, kronik ağrılı bir ayak bileğinin ayırıcı tanısında anterolateral sıkışmanın da düşünülmesi gerektiği, kesin tanı ve tedavinin ise artroskopik teknikle yapılmasının uygun olacağı sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294