Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic treatment in gonarthrosis

AOTT 1995; 29: Supplement 446-448
Read: 120 Downloads: 75 Published: 20 April 2021
Abstract

Arthroscopic treatment in gonarthrosis Gonarthrosis is a progressive degenerative disease of the knee joint and treated at the early phases conservatively. Surgery is applied when conservative measures are not effective. ln Iast years, arthroscopic treatment modalities have been used in cases with degenerative joint disorders which are not so serious that need total knee arthroplasties. With this purpose, between January 1990 and January 1995, arthroscopic debridement, abrasion arthroplasty and abrasion arthroplasty plus drilling were applied in 447. cases. Mean age was 56 years (range 30 to 80 years) and average follow-up was 38.7 months (range 12.5 to 62 months). The patients were evaluated according to The Hospital for Special Surgery Knee Scoring System. ln the group of abrasion arthroplasty; 51% excellent and good, 14% fair and 35% poor results, in the group of arthroscopic debridement; 68% excellent and good, 11% fair and 21% poor results were obtained. Although the results of Iong period follow-up are not known, arthroscopic treatment in gonarthrosis with satisfactory preliminary results have been used with increasing popularity.

Özet

Gonartroz diz ekleminin ilerleyici bir dejeneratif hastalığıdır ve erken dönemlerinde tedavisi konservatiftir. Konservatif tedaviye cevap vermeyen durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelir. Total diz artroplastisi gerektirecek derecede ciddi eklem bozukluğu olmayan olgularda son yıllarda artroskopik tedaviler kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla kliniğimizde Ocak 1990-Ocak 1995 tarihleri arasında 447 olguda artroskopik debridman, abrazyon artroplastisi, abrazyon artroplastisi+drilleme yöntemlerini uyguladık. En genç 30 ve en yaşlı 80 olmak üzere 56 yaş ortalamasına sahip olan vakalarımızın, ortalama takip süresi (en erken 12.5 ay ve en geç 62 ay) 38.7 ay idi. Klinik sonuçları The Hospital for Special Surgery Knee Scoring System e göre değerlendirdiğimizde; abrazyon artroplastisi grubunda, %51 çok iyi ve iyi %14 orta ve %35 kötü sonuç; artroskopik debridman grubunda ise %68 çok iyi ve iyi %11 orta ve %21 kötü sonuç elde edildi. Gonartrozda artroskopik tedavi uzun süreli takip sonuçları henüz bilinmemekle birlikte kısa dönemdeki tatminkar sonuçlar nedeniyle günümüzde giderek popülarite kazanmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294