Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic surgery of the kneeclinical results

AOTT 1989; 23: Supplement 277-280
Read: 251 Downloads: 186
Abstract
Between December 1983 and April 1989, 1093 knee arthros copies were performed at the Department of Orthopedics and Traumatlogy of Istanbul University , Istanbul Faculty of Medicine, 96 of the procedures that were done between March 1987 and April 1989 were surgical arthroscopies; 59 partial meniscectomy, 10 synovial biopsies 6 pathologic plicae excision 6 articular cartilage debritment, 5 intraaticular adhesion excision, 4 loose body extirpation 3 cartilage shaving, 1 lateral retinacular relaase, 1 joint debriment, and 1 reposition and screw fixation of lateral tibial plateau fracture 23 of these patients were avaliable fr fnal evaluation. They were evaluted abjectively and subjectively, It is concluted that, due to lesser morbiditiy and lesser complication rate, easier and shorter rehabilitiation and sooner return to sports, arthroscopic operations have significant advantages over conventional open techniques.
Özet
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Aralık 1983-Nisan 1989 arasında diz artroskopisi yapılan 1093 olgudan Mart 1987-Nisan 1989 arasında artroskopik cerrahi uygulanan 96 olgunun dökümü yapıldı. Yapılan işlemler şunlardı: 59 parsiyel menisektomi, 10 sinovyal biopsi, 6 patolojik plika eksizyonu, 6 kıkırdak Iezyonu debritmanı, 5 eklem içi brit eksizyonu, 4 serbest cisim ekstirpasyonu, 3 kıkırdak traşlaması, 1 lateral retinaküler gevşetme, 1 eklem tuvaleti, 1 tibia dış plato kırığı repozisyon ve vida ile tespiti. Bu olgulardan son kontrola gelen 23 ü klinik olarak değerlendirildi. Morbiditenin düşük, komplikasyonların az, rehabilitasyonun kısa olması nedeniyle artroskopik ameliyatların açık ameliyatlara göre belirgin avantaJları olduğu sonucuna varıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294