Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic surgery of the knee

AOTT 1988; 22: Supplement 262-267
Read: 283 Downloads: 186
Abstract
Arthroscopic surgery is one of the most important developments of orthopedic surgery during the last decade. It has become increasingly popular. It is reality that it has well-known advantages over open techniques. The knee joint is the one it is most widely in use. After a brief history, a way of learning the procedure is given. Techniques are mentioned briefly. Arthroscopic operations are given with special emphasis in meniscal surgery. Finally some recommendations are made as to how such a useful procedure can be popularized in our country.We have been performing arthroscopic surgery on the knee joint when indicated. This is only a review of the literature and we will report our early results in the near future.
Özet
Artroskopik cerrahi ortopedi alanında son 10 yılın en önemli gelişmelerinden biridir. Çok kısa sürede yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Açık ameliyatlara göre belirgin avantajları olduğu bir gerçektir. En yaygın uygulama alanı diz eklemidir. Yazıda kısa bir tarihçeden sonra işlemin öğrenilmesi ile ilgil bilgiler verildi ve tekniklerden söz edildi. Meniskus cerrahisi özellikle vurgulanarak artroskopik ameliyatlar ayrıntılara girilmeden özetlenmeğe çalışıldı. Yazının sonunda, böyle yararlı bir tekniğin ülkemizde ve yaygınlaştırılması yolunda bazı öneriler sunuldu. Kliniğimizde endike olan oldularda, artroskopik cerrahiyi uygulamaktayız. Bu sadece bir literatür çalışması olup, erken sonuçlarımızı yakın bir gelecekte sunmayı düşünüyoruz.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294