Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic subacromial decompression

AOTT 1996; 30: Supplement 490-493
Read: 275 Downloads: 196 Published: 19 April 2021
Abstract

Arthroscopic subacromial decompression is the arthroscopic equivalent of a standart open procedure. Although technically demanding, it has several advantages to the open procedure. Overall it facilitates early and rapid rehabilitation. The results in stage II and in selected stage III patients are equal or better than those achieved through open surgery. In this study we reviewed the literature with our small case group experience.

Özet

Artroskopik subakromiyal dekompresyon standart açık işlemin artroskopik eşdeğeridir. Teknik olarak yapılmasi zor bir ameliyat olmasına karşın açık işleme göre birçok avantajları vardır. Bunlardan en önemlisi erken ve hızlı bir rehabilitasyona imkan tanımasıdır. Subakromiyal sıkışma sendromu olan evre II ve seçilmiş evre II hastalarda sonuçlar açık işlemle eşit veya daha iyidir. Biz bu çalışmada az sayıdaki vaka tecrübemizle birlikte literatürü yeniden inceledik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294