Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic stabilization of superior labrum anteriorposterior lesions

AOTT 1996; 30: Supplement 494-497
Read: 285 Downloads: 204 Published: 19 April 2021
Abstract

With the advent of shoulder arthroscopy and the advance of anatomical studies about shoulder, more specific shoulder pathologies has been described. After superior labral lesions had been diagnosed arthroscopically, these lesions were designated as Superior Labrum Anterior to Posterior (SLAP) lesions. We reviewed the 75 shoulder arthroscopies who were done between the years 1992 and 1996 and of those 14 were found to be diagnosed as SLAP lesion. 3 of 4 SLAP type II lesions were fixed arthroscopically with biodegradable tacs (Suretac). The mean follow-up period was 18 months. Debridement for stable SLAPlesions and arthroscopic fixation for unstable lesions ensured satisfactory results. In this study, reviewing the literature, we reported the early results of our cases with SLAP lesion who underwent arthroscopic treatment.

Özet

Omuz artroskopisinin rutin kullanıma girmesi ve omuz anatomisi ile ilgili çalışmaların artmasıyla omuz patolojilerinde özgül tanımlamalar ortaya çıkmıştır. Süperior labrum yaralanmaları artroskopik olarak sınıflandırıldıktan sonra Süperior Labrum Anterior-Posterior (SLAP) lezyonu olarak tarif edilmiştir. Kliniğimizde 1992 ile 1996 arasında yapılan 75 omuz artroskopisi retrospektif olarak incelendiğinde bunlardan 14 tanesine SLAP lezyonu teşhisi koyduğumuz ortaya çıkan instabil tip II lezyonu olan 4 hastadan 3 tanesine biodegradabl çivi (Suretac) ile artroskopik fiksasyon yapıldı. Ortalama 18 ay takibi yapılan hastalardan stabil SLAP lezyonu olanlarda artroskopik debridman, instabil lezyonlarda ise artroskopik fiksasyon tatminkar sonuçlar sağladı. Bu çalışmada artroskopik olarak tedavi ettiğimiz SLAP lezyonu olan vakaların erken sonuçlarıyla beraber literatürü yeniden inceledik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294