Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic reduction and fixation of tibial eminentia fractures

AOTT 1996; 30: Supplement 526-532
Read: 314 Downloads: 160
Abstract
Although the fractures of the eminentia intercondyllaris are well defined and classified, there are still controversies about the methods of treatment for Type II and III fractures. Between 1992-1996, 13 patients with separated eminentia fractures were treated with the help of arthroscopy. Arthroscopic surgical procedures were applied to Type III fractures. Fixation was achieved with sutures in 8 patients, and with screws in 5. The mean follow-up was 17,3 months (3-45). Nonunion was not recorded. As a result, definite diagnosis of eminentia fractures and the accompanying pathologies can be treated simultaneously in the same arthroscopic surgical procedure. Anatomic reduction and stable fixation can be realized by this method. The advantage of minimal surgery the arthroscopy serves to general population is the resulting relative short period between the operation and rehabilitation. The applicability and the improving success of the method will enhance with increasing experience about.
Özet
Eminentia interkondilarisin kırıkları iyi tanımlanmış ve sınıflandırılmış olmalarına rağmen tip II ve III kırıklarda uygulanacak yöntemler tartışmalıdır. 1992-96 yılları arasında cerrahi endikasyon içeren eminentianın ayrılmış 13 kırık olgusu artroskopik yöntemlerin yardımıyla tedavi edilmiştir. Artroskopik cerrahi yöntem Tip III kırıklarda uygulanmıştır. Tesbit 8 olguda sütür, 5 olguda vida ile gerçekleştirilmiştir. Olgular en az 3 en fazla 45 ay olmak üzere ortalama 17,3 ay takip edilmiştir. Hiç bir olguda kaynamama ile karşılaşılmamıştır. Günümüzde eminentia kınklarının artroskopik yöntemlerle kesin tanısı ve eşlik eden patolojilerin aynı girişimle tedavisi mümkündür. Yöntemle kırıkların anatomik redaksiyonu ve stabil tesbiti daha güvenilir bir şekilde gerçekleşterilmiştir. Olgularımızda ulaştığımız başarılı sonuçlar artan deneyimimizle birlikte gelecekte ki uygulamalarımıza ışık tutacak niteliktedir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294