Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic meniscus repair and preliminary average 30 months results

AOTT 1997; 31: Supplement 456-466
Keywords : Meniscus, arthroscopy, repair
Read: 261 Downloads: 208 Published: 19 April 2021
Abstract

Arthroscopic meniscal repairs were applied to the 20 patients having peripheral (meniscocapsular junction or 3mm. peripheral) meniscus tears which were instable, vertical longitudinal and longer than 1 cm in length between 1993 and 1996. 16 patients were male and 4 patients were female. Mean age was 26.6 years (range; 17 to 40 years). Arthroscopic repair was applied to the right knees in 13 patients and to the left knees in 7 patients. There were 11 medial meniscal tears and 9 lateral meniscal tears in patients who were applied arthroscopic repair. As arthroscopic meniscal techniques in 2 cases were used. There were anterior cruciate ligament rupture in 4 cases. Two were reconstructed and other two were treated conservatively since patients did not accepted the surgery. Average follow-up was 30 months (range; 13 to 51 months). Patients were evaluated according to the Modified Marshall Knee Scoring System (MMKS) and the mean MMKS was 28. 65 (excellent). There were no pain and mechanical symptoms in the follow-ups of the patient. There were stiffness of knee joint of two patients postoperatively because of prolonged immobilization. Full range of motions were obtained after arthroscopic release, manipulation under anesthesia and aggressive rehabilitation. There were no stiffness in other cases who were applied short term immobilization and early motion. A patient had pain around the region where infrapatellar branch of safenous nerve located. This pain resolved completely in 6 months. All patients returned to the previous sportive activity level in 4 months. In this study, we observed the healing of meniscal tears which were in peripheral vascular region and having undamaged meniscus. We believe that the aim of knee surgery should be to preserve and repair the menisci.

Özet

1993-1996 yılları arasında, periferik vasküler (meniskokapsüler bileşke veya periferden 3 mm uzaklıkta) bölgedeki 1 cm’den uzun, instabil, vertikal longitudinal meniskus yırtığı olan 20 hastaya artroskopik menis-kus tamiri uygulandı. Bu hastalardan 16 tanesi erkek, 4 tanesi kadın idi. En genci 17, en yaşlısı 40 olmak üzere ortalama yaş 26. 6 idi. Hastaların 13 ünde sağ diz ve 7 sinde sol dizde meniskus tamiri uygulandı. Lezyonların 11 tanesi iç meniskus, 9 tanesi dış meniskustaydı. Artroskopik meniskus tamir tekniği olarak inside-out (14 vakada), outside-in (4 vakada), ve bu iki tekniğin birlikte uygulaması (2 vakada) yöntemleri kul-lanıldı. Hastalardan dördünde ÖÇB lezyonu vardı. Bunlardan ikisi rekonstrükte edilirken diğer iki tanesi hastalar kabul etmediği için rekonstrükte edilmedi. Ortalama takip süresi 30 ay (en kısa 13 ay- en uzun 51 ay) dır. Hastalar Modiffiye Marshall Diz Skorlama Sistemine göre değerlendirildi. 30 puan üzerinden yapılan bu değerlendirmede ortalama skor (MMDS); 28.65 (mükemmel) olarak bulundu. Bu dönem için de hastalar-da tamir edilen meniskusa ait ağrı veya mekanik şikayete rastlanılmadı. İki vakada postop. uzun süreli immobilizasyona bağlı dizde sertlik oluştu. Artroskopik release, manipulasyon ve agresif rehabilitasyon ile full ROM elde edildi. Daha kısa süreli immobilizasyon ve erken hareket poro gramı uyguladığımız diğer hastalar-da sertlik problemi ile karşılanmadık. Sadece bir vakada safen sinir infrapatellar dallarının geçtiği bölgede ağrı şikayeti oluştu ve 6 ay içinde tamamen kayboldu. Hastalar ortalama 4. aydan sonra eski sportif aktivitelerine döndüler. Bu çalışma ile periferik vasküler bölgedeki, meniskus cisminin zarar görmediği yırtıklar ta-mir edilirlerse tamamen iyileşebildiğini gözlemledik. Diz cerrahisinde amaç birçok önemli fonksiyonları olan meniskusları korumaya ve tamir etmeye yönelik olmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294