Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic meniscal repair with the use of Tfix

AOTT 2001; 35: 213-219
Read: 122 Downloads: 101 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated our preliminary results in arthroscopic meniscal repairs with the use of T-fix.\nMethods: Forty-seven patients (35 males, 12 females; mean age 27 years; range 16 to 40 years) underwent meniscal repair with the use of T-fix. Arthroscopic repair was performed in the right knees in 29 patients, and in the left knees in 18 patients. The localization of tears was medial and lateral in 32 and 15 patients, respectively. Eleven patients had coexistent anterior cruciate ligament ruptures; all were reconstructed at the same session except for one patient with older age and sedentary lifestyle. Second-look arthroscopy was performed in 18 patients. Postoperative functional results were evaluated using the modified Marshall scoring system. The mean follow-up was 26 months (range 12 to 60 months).\nResults: The mean length of tears was 26 mm (range 10 to 40 mm). They were unstable, of longitudinal type, and were localized between the posterior horn and the body. Thirty-four tears were in Cooper zone 1 (red-red) and 13 were in zone 2 (red-white). The overall number of T-fix used in the repairs was 163, with a mean of three (range 2 to 5) per patient. Functional results were excellent in 32 patients, good in 10 patients, fair in two patients, and poor in three patients. According to the Henning’s criteria, 15 tears healed on second-look arthroscopy. Of these, six tears were repaired together with anterior cruciate ligament reconstruction. No neurovascular complications were encountered.\nConclusion: Repair of the menisci using T-fix proved successful and reliable. In view of satisfactory functional results and the observation of healing of tears on second-look arthroscopy, we believe that preservation and repair of menisci should be aimed in appropriate cases

Özet

T-fix ile artroskopik menisküs tamirinde erken dönem sonuçlar değerlendirildi. Çalışma planı T-fix ile menisküs tamiri yapılan 47 hasta (35 erkek, 12 kadın; ort. Yaş 27; dağılım 16-40) çalışma grubunu oluşturdu. Hastaların 29 unda sağ dizde, 18 inde sol dizde menisküs tamiri uygulandı. Lezyonların 32 si iç menisküs, 15 i dış menisküsteydi. On bir hastada ön çapraz bağ lezyonu vardı. Bunların 10 unda aynı seansta rekonstrüksiyon yapıldıq bir hastada ileri yaşı ve sedanter yaşamı göz önüne alınarak rekonstrüksiyon uygulanmadı, ikna edilebilen 18 hastaya second-look artroskopi yapıldı. Ameliyat sonrası fonksiyonel sonuçlar modifiye Marshall skorlama sistemine göre değerlendirildi. Ortalama takip süresi 26 ay (12-60 ay) idi.\nSonuçlar: Yırtıkların boyu ortalama 26 mm (10-40 mm) idi; longitudinal ve arka boynuz ile cisim arasında lokalizeydi. Yırtıkların tümü instabildi; 34 ü Cooper zone l (red-red), 13 ü zone 2 (red-white) yerleşimliydi. Tamirde, her hastada ortalama üç adet (2-5 adet) olmak üzere, toplam 163 tane T-fix kullanıldı. Modifiye Marshall skorlama sistemine göre, 32 hastada çok iyi, 10 hastada iyi, iki hastada orta ve üç hastada kötü sonuç elde edildi. Secondlook artroskopide Henning kriterlerine göre 15 hastada menisküsün iyileştiği görüldü. Bunlardan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ile birlikte tamir yapılan altı olguda manüsküsün tamamen iyileştiği saptandı. Herhangi bir nörovasküler komplikasyonla karşılaşılmadı.\nÇıkarımlar= T-fix ile menisküs tamiri başarılı ve güvenlidir. Fonksiyonel sonuçların mükemmel olması ve secondlook artroskopik muayenede menisküslerin iyileştiğinin gözlenmesi nedeniyle, uygun endikasyonu olan menisküs yırtıklarında amaç menisküsü korumaya yönelik olmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294