Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic management of the discoid lateral meniscus

AOTT 1996; 30: 33-35
Read: 462 Downloads: 295 Published: 19 April 2021
Abstract

Discoid meniscus is an uncommon abnormality frequently localized in the lateral aspect of the knee. From 1988 to 1992, 17 patients between the ages of 9-51 (average 30.4) had operative arthroscopy for discoid lateral meniscus. There were 11 (65%) male, 6 (35%) female in (his series. We have applied treatment by an arthroscopic saucerization, producing peripheral rims of approximately normal size. The follow-up period ranged 10 to 44 months (average 28.5 months). According to Lysholm criterias the results were excellent and good in 15 (88%), fair in 2 (12%). in this study, we found that arthroscopic partial meniscectomy with saving normal meniscal structure was a satisfactory procedure in the treatment of discoid lateral menisci.

Özet

1988-1992 yılları arasında yaşları 9-51 (ort.30.4) arasinda değişen 17 olguya diskoid lateral meniskus tanısı ile cerrahi girişim yapılmıştır. Hastaların 11 i (%65) erkek, 6 sı kadın (%35) idi. Semptomatik diskoid meniskus olgularına normal boyutlarım yakın periferik halka oluşturacak şekilde artroskopik parsiyel menisektomi uygulanmıştır, İzlem süresi 70-44 ay (ort. 28.5 ay) olup, Lysholm kriterlerine göre yapılan değerlendirmede çok iyi ve iyi sonuç 15 olguda (%88) ve orta sonuç 2 olguda (%12) saptanmıştır. Artroskopik parsiyel menisektominin lateral diskoid meniskus olgularının tedavisinde başarılı tedavi yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294