Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic lateral fascial release in patellar Malalignement Syndrome

AOTT 1988; 22: Supplement 252-254
Read: 660 Downloads: 429
Abstract
In patellar Malalignement Syndrome, we perfomed the Arthroscopic Lateral Fascial Release in seven patients. Our results are good in 85% cases. We hope and believe that, patellar alignement obtained by prefering Lateral Fascial Release method.
Özet
\"Patellar malalignement nedeniyle takip ve tedavisi yapılan 7 hastaya ARTROSKOPIK LATERAL FASYAL GEVŞETME uygulanmış olup erken sonuçlan %85 iyi olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda lateral retinakuler gevşetmenin yetersiz olması, patello-femoral bütünlüğün, lateral gergin fasyanın gevşetilmesiyle sağlanabileceği konu edilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294