Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic joint debridement of the chondromalasia

AOTT 1992; 26: Supplement 314-318
Read: 312 Downloads: 219 Published: 20 April 2021
Abstract

In this study; 61 patients with chondromalacia who had undergone arthroscopic joint debridement were evaluated accoding to their subjective data in order to determine the therapeutic effect of the arthroscopic joint debridement. At Iast follow up, excellent and good results were found to be 80.0 percent in the grade 1 group, 65.0 percent in the grade 2 group, 41.1 percent in the grade 3 group and 33.3 percent in the grade 4 group.

Özet

Bu çalışmada; artroskopik eklem debridmanının kondromalasideki tedavi edici etkisini araştırmak amacı ile bu yöntemle tedavi edilen 61 hasta subjektif şikayetlerine göre değerlendirildi. Olguların son incelemesinde, çok iyi ve iyi sonuç grade 1 olgularda %80.0, grade 2 olgularda %65.0, grade 3 olgularda %41.1 ve grade 4 olgularda %33.3 olarak bulundu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294