Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthrorgryposis multipiex congenita

AOTT 1980; 14: 56-62
Read: 485 Downloads: 334
Abstract
Arthrorgryposis multipiex congenita is a disease characterized muitiple joint deformities which usually effects upper and lower extremities and sometimes the sipine. Etiology and pathogenesis is not clear yet. 37 Arthrogrypottc patient with various deformities have been treated in the department of Orthopoedic Surgery and Traumatology of Egean University Medical School.
Özet
Arthrogryposis Multiplex Congenita (A.M.C), genellikle üst ve alt extremiteleri arasıra da bel kemiğini tutan, oldukça sakat bırakıcı özellikleri olan muitiple eklem deformiteleri ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın etiyoloji ve patogenezi bugün için kesin olarak bilinmemektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniğinde 1961-1978, yılları arasında 37 A.M.C. li hasta çeşitli deformiteleri nedeni ile cerrahi tedavi gördü. Bu hastaların bir kısmının kontrola gelmemesi ve kontrola gelen hastalar arasında da ortak özelliklerin az olması nedeni ile yalnızca gerçekten problem teşkileden 5 olgu bu yazıda olgu takdimi şeklinde belirtilmiştir. Amacımız Arthrogryposis Multiplex Conflenita da problem olgular karşısında izlenecek yolun belirlenmesi ve bu hastalığın tanıtılmasıdır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294