Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arhroscopy in the diagnosis of meniscal lesions

AOTT 1988; 22: Supplement 217-220
Read: 231 Downloads: 168
Abstract
Arthroscopy, is the most actual instrument today in the diagnosis of meniscal lesions. Besides its use a palliative treatment it has an important place in the diagnosis of a number of lesions that might occur. It has a marked superiority to other diagnosis procedures in its ability to directly visualize the intaaticular structures.
Özet
Artroskopi, meniskus lezyonlarının tanısında, günümüzde en güncel araçtır. Akut diz travmalarında, palyatif tedavi açısından başka, meydana gelebilecek birçok lezyonun tanısında önemli bi yeri vardır. Eklem içini direkt gözleme açısından, diğer tanısal metodlara göre, belirgin bir üstünlüğe sahiptir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294