Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Application of Küntscher nail technique with screws on the femoral fractures

AOTT 1982; 16: 93-100
Read: 408 Downloads: 262
Abstract
Küntscher nail with screws was applied in two subtrochanteric and one supracondylar femur fractures which were believed no sufficient stabilization would be obtained with usual application of Küntscher. The results of these cases which have been followed-up at least for one year were presented. The method of screwed Küntscher with its indications and application techniques was discussed under the light of literature.
Özet
Normal Küntscher uygulaması ile yeterli stabilizasyon sağlanamıyacağına inanılan 2 subtrokanterik ve 1 suprakondiler femur kırığında vidalı Küntscher uygulandı. En az 1 yıl takip edilen bu olgulardan alınan sonuçlar sunuldu. Vidalı Küntscher yöntemi endikasyanları ve uygulama tekniği ile birlikte literatür ışığı altında incelendi.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294