Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Antibiotic prophylaxis for the prevention of staphylococcus epidermidis infections in orthopedic surgery: are first or second generation cephalosporins adequate

AOTT 1997; 31: 44-46
Read: 104 Downloads: 80 Published: 19 April 2021
Abstract

An animal model using joint replacement materials was used to compare the efficacy of cefazolin to that of vancomycin/ceftazidime combination in preventing infection from Staphylococcus epidermidis. Forty four New Zealand rabbits had a cobalt-chrome with methacrylate bone cement in the distal femoral metaphysis. Deliberate contamination of the wound with one or two strains of Staphylococcus epidermidis was performed with or without the administration of prophylactic antibiotics and the infection rates compared. Cefazolin prevented infection in only 14% of the animal compared to 86% protected by the combination of vancomycin and ceftazidime. The results were compared with both methicillin sensitive and resistant strains. Epidemiological data and the results of our experiments suggest that the combination of vancomycin and ceftazidime should be considered for contemporary prophylaxis of infection in total joint replacement.

Özet

Eklem replasmanında kullanılan metaryaller kullanılarak bir tavşan modelinde Stafikokus Epidermidis ile oluşan enfeksiyonları önlemede sefazolin ile vankomisin/seftazidim kombinasyonunun etkinliği karşılaştırılmıştır. Kırk dört Yeni Zelanda tavşanının distal femoral metafizine kobalkt-krom tel kemik çimentosu ile birlikte yerleştirilmiştir. Antibiyotik profilaksisi uygulanan ve uygulanmayan tavşanların yaraları iki ayrı Stafilokokus Epidermidis suşundan biri ile kontamine edilmiş ve enfeksiyon oranları karşılaştırılmıştır. Sefazolin %14 oranında enfeksiyonu önlerken vankomisin/seftazidim kombinasyonu %86 oranında enfeksiyonu ön-lemiştir. Metisiline duyarlı ve dirençli olan bakterilerle sonuç farklı bulunmamıştır. Hastanelerde elde edilen epidemiyolojik verilerin ve bu çalışmanın ışığında total eklem replasmanı sonrasında enfeksiyon profilaksisi için vankomisin/seftazidim önermekteyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294