Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Anconeus arthroplasty: a salvage procedure in recurrent heterotopic ossification

AOTT 2009; 43: 62-66
DOI: 10.3944/AOTT.2009.062
Read: 135 Downloads: 112 Published: 08 February 2020
Abstract

Anconeus interpositional arthroplasty has been used in the treatment of radiocapitellar and radioulnar joint problems occurring after trauma. A 31-year-old male patient developed heterotopic ossification (HTO) in the elbow following surgical treatment of an isolated radial neck fracture. Treatment with implant removal and excision of the radial head resulted in recurrent HTO and a stiff elbow. We performed anconeus interposition arthroplasty with excision of the heterotrophic new bone and mobilization of the proximal radius. The anconeus muscle was mobilized and interposed between the proximal radius and ulna. Sixteen months after the operation, forearm rotation, elbow flexion and extension increased by 80°, 45°, and 60°, respectively. Control X-rays showed maintenance of the radiohumeral gap without any signs of HTO

Özet

Ankoneus interpozisyon artroplastisinin travma sonrası oluşan radikapitellar ve radioulnar eklem sorunlarının tedavisinde kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu yazıda, ankoneus interpozisyon artroplastisi ile tedavi edilen 31 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastada radius boyun kırığı osteosentezi sonrasında heterotopik ossifikasyon (HTO) gelişmişti. Ossifikasyon odakları temizlenip radius başı eksize edildikten sonra HTO ve dirsek sertliği tekrarlayan hastaya, tekrar ossifikasyon eksizyonu sonrasında ankoneus kası ile interpozisyon artroplastisi uygulandı. Ameliyattan 16 ay sonraki kontrolde, önkol supinasyonu, dirsek fleksiyonu ve ekstansiyonunda sırasıyla 80, 45 ve 60 derece kazanım sağlandığı görüldü. Kontrol radyografilerinde HTO’nun tekrarlamadığı ve radioulnar ve radiokapitellar eklemlerin açık olduğu izlendi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294