Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Anatomic total hip arhrplasty Zimmer and our preliminary results

AOTT 1996; 30: 144-147
Read: 669 Downloads: 472 Published: 19 April 2021
Abstract

Nowadays, total hip arthroplasty is extensively applied to the hip joint affected by degenerative diseases, in order to obtain painless and movable hip joint. With these purposes, we applied the anatomic hip arthroplasties (Zimmer) to 109 hip joints of 95 patients in our clinic between September 1991 and February 1995. 25 (26.3%) of patients were male, 70 (73.6¡) were female. Mean age was 48.8 (range 24 years to 73 years). Distribution of preoperative pathologies was: 57 hips were primary coxarthrosis, 20 congenital dislocation of hip, 10 avascular necrosis of femoral head, 8 rheumatoid arthritis, 5 ankylosing spondylitis, 2 posttraumatic arthrosis, 2 FMF, 2 dislocation of hip secondary to cerebral palsy, 1 otto pelvis, 1 sequela of tuberculosis and 1 arthrosis secondary to the fracture of the neck of femur. Prosthesis were applied to the left side of 44 patients, the right side of 37 patients and bilaterally in 14 patients. Average follow-up was 24 months (range 12 to 46 months). According to Merle D Aubigne and Postel scoring system, results of 93 hips (85.32%) were excellent, 15 hips (13.76%) were good and 1 hip (0.91%) was fair.

Özet

Günümüzde yaygın olarak kalça ekleminin dejeneratif hastalıklarında, ağrısız ve hareketli eklem elde etmek için kalça total artroplastisi uygulanmaktadır. Bu amaçla kliniğimizde Eylül 1991 ve Şubat 1995 tarihleri arasında 95 hastanın 109 kalçasına anatomik kalça protezi (Zimmer) uyguladık. Hastaların 25 i erkek (%26.3) ve 70 i kadın (%73.6), yaş ortalaması en küçük 24 ve en büyük 73 olmak üzere 48.8 idi. Vakalarımızın preop patoloji dağılımı; 57 kalça primer koksartroz, 20 doğuştan kalça çıkığı, 10 femur başı avasküler nekrozu, 8 romatoid artrit, 5 ankilozan spondilit, 2 posttravmatik artroz, 2 ailesel akdeniz ateşi, 2 serebral felç sonucu kalça çıkığı, 1 otto pelvis, 1 tüberküloz sekeli ve 1 femur boyun kırığı sonucu gelişmiş sekonder koksartroz olarak saptanmıştır. 37 vakada sağ tarafa , 44 vakada sol tarafa ve 14 vakada bilateral total kalça protezi yapıldı. Takip süremiz en kısa 12 ay ve en uzun 46 ay olmak üzere ortalama 24 ay idi. Sonuçlar Merie D Aubigne ve Postel skorlama sistemine göre 93 kalça (%85.32) çok iyi, 15 kalça (% 13.76) iyi ve 1 kalça (%0.91) orta olarak değerlendirildi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294