Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

An anterior approach to the cervicothoracic junction of the spine Modified osteotomy of manubrium sterni and clavicle

AOTT 1996; 30: 82-85
Read: 641 Downloads: 474 Published: 19 April 2021
Abstract

Standard anterior approaches to the cervicothoracic junction of the spine provide inadequate exposure. For this reason, various techniques of exposure are developed. One of these is Sundaresan s technique in which a part of manubrium sterni and medial clavicle are resected. It provides good vision and working area at the lesion level but causes a significant bony defect. We modified Sundaresan s technique and did not damage the sternoclavicular joint. After decompression and fusion was completed, the osteotomised segment was replanted. We performed this technique in two cases of Pott s disease and had no problem of union at the osteotomy sites.

Özet

Tümör, infeksiyon, kırık gibi çeşitli patolojiler nedeniyle servikotorakal geçiş bölgesine yapılacak anterior girişimler teknik olarak önemli güçlükler içermektedir. Bu nedenle çeşitli giriş yolları önerilmiştir. Bunlardan biri Sundaresan tarafından önerilmiş olan manubrium sterni ve klavikula medial uç rezeksiyonudur. Lezyon bölgesinde oldukça iyi bir görüş ve çalışma alanı yaratan Sundaresan ın bu yöntemindeki tek sakınca rezeke edilen kemikler nedeniyle bu bölgede önemli bir defekt oluşturmasıdır. Biz, Sundaresan ın bu tekniğini rezeksiyonu sternoklavikuler eklemi bozmadan tek parça halinde yapmak ve dekompresyon ile füzyonu tamamladıktan sonra çıkarılan kemiği tekrar replante etmek suretiyle modifiye ettik. Bu yöntemi uyguladığımız iki Pott hastalığı olgusunda replante edilen kemiklerin kaynamasında herhangi bir problemle karşılaşmadık.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294