Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

An alternative fixation method for the treatment of unstable distal clavicle fractures: locked distal radius plate

AOTT 2009; 43: 324-330
DOI: 10.3944/AOTT.2009.324
Read: 969 Downloads: 780 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: Optimal surgical fixation method for displaced distal clavicle fractures should not impose limitations on neighboring joint movements. We evaluated the results of surgical treatment of displaced distal clavicle fractures using locked distal radius plates.\r\nMethods: Displaced distal clavicle fractures of 14 consecutive patients (11 men, 3 women; mean age 30±9 years; range 19 to 51 years) were treated using open reduction and locked distal radius plates. Before final fixation, one patient underwent K-wire fixation with tension band at another center, resulting in nonunion. Except for two cases with late presentation, the mean time to surgery was 5.3 days (range 1 to 17 days). According to the Neer classification, fresh fractures were type II in 10 patients and type III in three patients. Shoulder examinations and functional evaluations were made at 3, 6, and 12 months postoperatively. Functional assessment included the Modified Shoulder Rating Scale and Constant score.\r\nResults: All patients achieved full range of motion of the shoulder at six weeks postoperatively. The mean modified shoulder score was 18.7±1.5 and the mean Constant score was 95.4±3.0 at 12 months. None of the patients developed implant failure, loss of reduction, skin breakdown, or infection. \r\nConclusion: In selected acute fractures and nonunions of the distal clavicle, excellent clinical results are easily achievable with locked distal radius plate fixation because it allows early shoulder movements without necessitating implant removal.

Özet

Amaç: Ayrışmalı distal klavikula kırıkları için uygulanan cerrahi tedavinin komşu eklem hareketlerinde kısıtlamaya yol açmaması gerekir. Bu çalışmada, ayrışmalı klavikula distal uç kırıklarında kilitli distal radius uç plağı kullanarak uyguladığımız cerrahi tedavinin sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Çalışmada, ayrışmalı klavikula distal uç kırığı nedeniyle açık düzeltme ve kilitli radius distal uç plağı ile tedavi edilen ardışık 14 hasta (11 erkek, 3 kadın; ort. yaş 30±9; dağılım 19-51) incelendi. Bir hastaya daha önce başka bir merkezde K-teli ve gergi bandı yöntemiyle cerrahi uygulanmış ve kaynama sağlanamamıştı. İki olgu dışında, ameliyata kadar geçen süre ortalama 5.3 gündü (dağılım 1-17 gün). Yeni kırıklar Neer sınıflamasına göre 10 olguda tip II, üç olguda tip III olarak sınıflandırıldı. Omuz muayenesi ve işlevsel değerlendirme ameliyat sonrası 3, 6 ve 12. aylarda yapıldı. İşlevsel değerlendirmede Değiştirilmiş Omuz Puanı ve Constant omuz puanı kullanıldı.\r\nSonuçlar: Tüm olgularda ameliyat sonrası altıncı haftada omuz ekleminde tam hareket açıklığı elde edildi. On ikinci aydaki değiştirilmiş omuz puanı ortalaması 18.7±1.5, Constant omuz puanı ortalaması 95.4±3.0 bulundu. Hiçbir olguda plak vida yetersizliği, düzeltme kaybı, yara açılması veya enfeksiyon gibi komplikasyonlarla karşılaşılmadı. \r\nÇıkarımlar: Distal radius kilitli plağı, seçilmiş distal klavikula taze kırıkları ve kaynamamalarında, cihazın çıkarılması gerekmeden, erken dönemde aktif omuz hareketlerine izin verebilecek bir tespit sağlamaktadır. Bu teknik kullanılarak mükemmel klinik sonuçlar elde edilebilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294