Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Acromioklavikular dislocation

AOTT 1976; 10: 195-203
Read: 592 Downloads: 465
Abstract
In this paper, 31 cases of acromioclavicuiar dislocation, which were treated ot Orthopedic ard Traumatology Clinic of İstanbul Faculty of Medicine between 1965-1974 are studied. 20 of these cases received conservative, other 11 operative treatment. Various methods of treatment for this injury has been reviewed. It is concluded that subiuxation cases should be treated concervative and complete dislocations by operative methods. The type of the operation should be chosen according to the age and profession of the patient and the time of the injury.
Özet
Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmotoloii Kliniğinde 1965-1974 yılları arasında teşhis ve tedavi edilmiş olan 31 akromioklaviküler dislokasyon vakası ele alınmıştır. Bu vakaların 20 sinde konservatif, 11 inde ameliyatla tedavi uygulanmıştır. Bağlarda olan lezyonun derecesine göre, subluksosyon ve tam dislokasyon olarak ikiye ayrılmasının önemi ve ayırıcı teşhis üzerinde durulmuştur Tedavisi için literatürde rastlanılan çok sayıda konservatif ve ameliyatla tedavi şekilleri tartışılmış, subluksasyon için konservatif, tam dislokasyon için de ameliyatla tedavinin daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. Yapılacak ameliyatın şeklinin, vakanın eski veya yeni oluşu, hastanın yaşı ve mesleği gibi özelliklerinin göz önüne alınarak seçilmesinin önemi belirtilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294